Carillon tunes contest


Sorry, registration has ended.

KELLAMÄNGU ORIGINAALPALADE KONKURSS. Tartu raekoja kariljoni originaalpalade konkurss. Võidupalad avalikustatakse Tartu linna päeval, 29. juunil.


  • Date: 22.06.2017 04:00